KONKURS NOVA NA ZLATIBORU 2024.

Da bi ste konkurisali za Novu 2023 na Zlatiboru,  Avali ili Paliću, treba da ispunite sledeće uslove koje je propisalo Ministarstvo prosvete:

• da ste student Univerziteta u Novom Sadu ili neke od viših škola,

• da ste upisali  tekuću godinu,

• da ste član ZPU-a za tekuću školsku godinu,

Aplicira se predajom overenog obrasca od strane studentske službe fakulteta koji studirate.

Obrazac kupujete u prostorijama ZPU-a i on košta 200.00 dinara.

            Prilkom predaje obrasca obavezno je doneti na uvid Indeks i Člansku kartu.

CENA ZA STUDENTE NA BUDŽETU JE 6.600,00 A ZA SAMOFINASIRAJUĆE 11,400,00

U cenu je uračunato spavanje doruča, ruča, večera, BTO i osiguranje

                                  KONKURS TRAJE od 15.11.2023. godine do 15.12.2023. godine 

Preliminarni rezultati će biti objavljeni 18.12.2023. godine. 

Konačna rang-lista biće objavljna 19.12.2023 

UPUTI SE MORAJU PODIĆI DO 26.12.2023 DO 12 ČASOVA. OD 13,00 ĆE SE VRŠITI RASPODELA SLOBODNIH MESTA

ZPU NOVI SAD ŽELEZNIČKA 9, (PASAŽ KAFIĆA ARENA)

Radno vreme ZPU Novi Sad je od 10 do 14 časova