KONKURS ZA ZLATIBOR AVALU I PALIĆ

USLOVI KONKURSA

USLOVI KORIŠĆENJA ODMARALIŠTA

            Da bi ste konkurisali za odmor na Zlatiboru,  Avali ili Paliću, treba da ispunite sledeće uslove koje je propisalo Ministarstvo prosvete:

• da ste student Univerziteta u Novom Sadu ili neke od viših škola,

• da ste upisali  tekuću godinu,

• da ste član ZPU-a za tekuću školsku godinu,

            Za svaku destinaciju se aplicira predajom overenog obrasca od strane studentske službe fakulteta koji studirate.
Obrazac kupujete u prostorijama ZPU-a i on košta 200.00 dinara.

            Prilkom predaje obrasca obavezno je doneti na uvid Indeks I Člansku kartu.

            Za svaku smenu se mora prijaviti NAJKASNIJE 10 DANA PRE POČETKA SMENE.

            Uplata i podizanje uputa je najkasnije 5 DANA PRE POČETKA SMENE.

Uplate možete izvršiti na naš tekući račun  br. 325-9500600003159-79,

svrha uplate:  Participacija za odmor,

primalac: ZPU Novi Sad,

ili direktno kod nas u prostorijama ZPU-a od 9 do 14 časova

Cenovnik

 

cenovnik

    

Cenovnik

     

Cenovnik

  

Cenovnik

Treća lica se takođe mogu odmarati u istim smenama po cenovniku Odmarališta. U koliko neko želi može biti i u istoj sobi sa studentima koji su uplatili dotiranu cenu.