Kako putovati sa nama

Da bi ste putovali sa nama po dotiranim cenama, prvi uslov je da postanete naš ČLAN.
• da ste student Univerziteta u Novom Sadu, Više škole ili nekog od privatnih fakulteta sa teritorije grada Novog Sada.  Kao dokaz da ste student dovoljno je da donesete indeks na uvid.
• slika formata  30mm * 35mm
• uplata od 1,400.00 dinara  Ovaj iznos možete uplatiti na naš tekući račun  br. 325-9500600003159-79, svrha uplate:  članarina, primalac: ZPU Novi Sad ili direktno kod nas  
Članarina važi za tekuću školsku godinu odnosno zaključno sa 30.09.
Za svaku destinaciju se aplicira predajom overenog obrasca od strane studentske službe fakulteta koji studirate.
Obrazac kupujete u prostorijama ZPU-a i on košta 200.00 dinara.
STUDENTSKO ODMARALIŠTE RATKO MITROVIĆ  ZLATIBOR
STUDENTSKO ODMARALIŠTE RADOJKA LAKIĆ AVALA
Da biste se odmarali u nekom od ova dva objekta postoji dodatni uslov koji je propisalo Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja, MORATE BITI STUDENT Univerziteta u Novom Sadu i da ste upisali tekuću godinunu.