O Nama

Zdravstveno-potporno udruženje studenata Univerziteta u Novom Sadu (ZPUNS)  je osnovano po uzoru na beogradski ZPU uz veliku pomoć Ministarstva prosvete i Rektorata Univerziteta u Novom Sadu.
Odluka o osnivanju je doneta na prvoj skupštini Udruženja održanoj 09.04.1992. godine. Prvi Predsednik skupštine ZPU-a Novi Sad je bio tadašnji sekretar Rektorata novosadskog Univerziteta Petar Radonjanin.
Udruženje je zvanično počelo sa radom upisom u registar društvenih organizacija 14.04.1992. godine.
ZPUNS je osnovano sa ciljem:
UDRUŽIVANJA SREDSTAVA NA OSNOVU PRINCIPA SOLIDARNOSTI
Između ostalog i za:

• Ostvarivanje potporne i zdravstvene zaštite
• Pružanje materijalne pomoći i materijalno pomaganje na osnovu solidarnosti
• Organizovanje raznih vidova oporavka
• Organizovanje odmora i rekreacije
• Širenje i ostvarivanje solidarnosti i međusobne pomoći među članovima i šire


Udruženje je tokom svih godina svog postojanja uspelo da ostane apolitično i pre svega multikulturalnom, bez predrasuda. Ponosni smo što je u naše akcije bilo uključeno, bilo kao organizatori ili korisnici, za ovih 26 godina preko trideset hiljada studenata, profesora saradnika i Univerziteta.

I dan danas Udruženje uspeva da ostvaruje svoje osnovne ciljeve, zahvaljujući pre svega pomoći Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije,Ustanove studentska odmarališta  Republike Srbije, kao i entuzijazmu studenata novosadskog Univerziteta.


Odlukao o osnivanju
Resenje o upisu